• DE
 • PL
Regio Info
Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej
dia regionu przygranicznego między Saksonią i Polską
   

  Polityka prywatności

  1. Ochrona danych w skrócie

  Ogólne wskazówki

  Poniższe wskazówki ilustrują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

  Gromadzenie danych na naszej stronie

  Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

  Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

  W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

  Po pierwsze dane gromadzone są dzięki przekazywaniu ich przez Państwa. W związku z tym może chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

  Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

  W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

  Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

  Jakie prawa przysługują Państwu w związku z swoimi danymi?

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

  Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

  Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

  Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

  2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

  Ochrona danych

  Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

  Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa (np. podczas komunikacji e-mailowej). Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

  Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

  Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

  Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
  Rosenstraße 31
  02625 Bautzen

  Telefon: +49 03591/ 32 69 10
  E-mail: info@zvon.de

  Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail i inne).

  Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową.

  Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

  Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

  W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej. Instytucją nadzorującą w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik rządu do spraw danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników do spraw danych osobowych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

  Prawo do przenoszalności danych

  Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

  Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

  Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

  Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

  Informacja, zablokowanie, usuwanie

  W ramach obowiązujących postanowień ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, ich pochodzenia jak i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

  Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

  Niniejszym wyrażany jest sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych zamieszczonych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, w celu przesyłania reklam, które nie zostały wyraźnie zamówione, jak również materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, przykładowo poprzez wiadomości spam.

  3. Gromadzenie danych na naszej stronie

  Pliki cookies ("ciasteczka")

  Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

  Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

  Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookies i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookies lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

  Pliki cookies, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania cookies w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.

  Pliki logów serwera

  Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to: rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki używany system operacyjny URL poprzednio odwiedzanej strony nazwa hosta komputera mającego dostęp godzina zapytania serwera adres IP
  Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

  Podstawą dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

  Formularz kontaktowy

  Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

  Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

  Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

  4. Wtyczki i narzędzia

  YouTube

  Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

  Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, generowane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzają.

  Logując się na swoje konto w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa wyszukiwania w sieci do Państwa osobistego profilu. Mogą to Państwo uniemożliwić poprzez wylogowanie ze swojego konta na YouTube.

  Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

  Google Maps

  Ta strona korzysta poprzez API z usługi w zakresie mapowania Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam gromadzone. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

  Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online oraz w oparciu o możliwość łatwego znalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
  26.03.2018
  ZVON - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH MZK Bolesławiec Sp. z.o.o. PKS Zgorzelec
  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung:
  Wir investieren in Ihre Zukunft / Europejski Fundusz
  Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość
  Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
  ZROZUMIAŁEM